На плоштадот Магнолија настапија жонглери „Acid triple“ и рок групата од САД „Grune Gruda“

На плоштадот Магнолија настапија жонглери „Acid triple“ и рок групата од САД „Grune Gruda“

 На плоштадот Магнолија  настапија жонглери  „Acid triple“ и рок групата од САД „Grune Gruda“.