БИТ ФЕСТ КОНЦЕРТ НА „ПАРКЕТИ“

БИТ ФЕСТ КОНЦЕРТ НА „ПАРКЕТИ“

 

Познатата битолска музичка група „Паркети“ одржа незаборавен концерт во античкиот локалитет Херклеја. Голема посетеност и уште поголема забава ја исполни оваа вечер.