БИТ ФЕСТ 2011 – АВТОМАТИЗИРАНО БИБЛИОТЕЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ ДОСТАПНО ДО СИТЕ

БИТ ФЕСТ 2011 – АВТОМАТИЗИРАНО БИБЛИОТЕЧНО ПРЕБАРУВАЊЕ ДОСТАПНО ДО СИТЕ

НУУБ “Свети Климент Охридски” на плоштадот „Магнолија“ го презентираше проектот  “Автоматизирано библиотечно пребарување достапно до сите”
 Целта на видео презентацијата  беше сегашните и идните корисници на библиотечен материјал да се запознаат со технологијата и начините на пребарување во библиографско каталожната база на податоци во битолската библиотека која е достапна on line.
 Со помош на web апликацијата COBISS/OPAC можат да се користат три начини на пребарување прилагодени врз знаењето на корисниците (основен, изборен и напреден).  Пребарувањето е web ориентирано, секој може од дома да врши пребарување во било која библиотека во Македонија и во некои библиотеки во соседните земји..  После пребарувањето корисникот може да провери дали библиотечниот материјал е достапен и доколку е достапен истиот може да го резервира.