БИТ ФЕСТ 2011 – "Градот на филмските великани"

БИТ ФЕСТ 2011 – "Градот на филмските великани"

 
Кино видео клуб  Милтон Манаки – придружна манифестација “Старата архитектура на Битола низ објективот на младиот фотограф. 
 
Фотопрезентацијата беше на отворено цел ден со проекцијата на филмовите пред платото на Магнолија, а филмската проекција во предворјето на објектот Магаза.  Вториот настап само со филмскиот избор беше на Тумбе кафе – АМФИТЕАТАР.
Проектот се состои од две целини поврзани помеѓу себе како целина но со два настапи на фотографија и филм, бидејќи и Манакиеви се занимаваа со двете изразни особини – филм и фотографија.
   Преку фотографијата се има за цел да се прикаже активноста на младите фотографи кои активно работат при фото клубот “Стив Наумов” при Народна техника, а додека преку филмската проекција се сака на јавноста да и се прикажат дел од најдобрите филмови наградувани од страна на градот.домаќин и градоначалникот со голема плакета градот на филмот со плакета за најдобра камера на последните 6 фестивали на ФАДФ “Камера 300”
 Носител на проектот е Кино клубот “Студио Милтон Манаки” Битола, а придружен партнер е ФОТО КЛУБ “Стив Наумов” и двата во состав на Народна техника.