БИТ ФЕСТ 2011 – "Ангели од сапуница" Санкт Петерсбург, Руска Федерација

БИТ ФЕСТ 2011 – "Ангели од сапуница" Санкт Петерсбург, Руска Федерација

    Во Народниот театар Битола се одржа театарската претстава  ,Ангели од сапуница” од театарот Вера Комесаржевскаја од Санкт Петерсбург, Руска Федерација.
Текст: Едуарддо Кинтеро, режија Александар Морфов