БИТ ФЕСТ 2011 – ФОЛКЛОРНА ГРУПА СЛОВЕНИЈА

БИТ ФЕСТ 2011 – ФОЛКЛОРНА ГРУПА СЛОВЕНИЈА

 На Плоштадот Магнолија се одржа Концерт на Фолклорна група од Р. Словачка.  Нивниот фолклор, музика и игра предизвика голем интерес поради што посетеноста на овој настан кој се одржа во рамките на Битфест беше голема.