ФЕСТ 2011 – Концерт на класична современа музика со Стефан Тасевски – саксофон и Александра Јанкова Момировска – пијано

ФЕСТ 2011 – Концерт на класична современа музика со Стефан Тасевски – саксофон и Александра Јанкова Момировска – пијано

 НУ Завод и музеј се одржа концерт на класична современа музика на Стефан Тасеевски -саксофон и Александра Јанкова Момировска -пијано
Ги изведоа следните дела:
Habanera – Maurice Ravel,
A. Glazunov – Koncert for alto saxophone and piano,
Sergey Rachmaninoff – Vocalise
Paul Creston – Koncert for alto saxophone and piano
L.W.Bethowen – For Ellise