БИТ ФЕСТ 2011 -Концерт на класична музика со Ивана Наумовска (пијано)

БИТ ФЕСТ 2011 -Концерт на класична музика со Ивана Наумовска (пијано)

Во Завод и музеј се одржа концерт на класична музика на пијанистката Ивана Наумовска .Родена 1988 година во Битола, своето основно музичко образование го започна во родниот град, а заврши во Херцег Нови.  Уште во тој период настапуваше на бројни натпревари на кои освојуваше први награди.). 
Во нејзиниот настап битолчани уживаа  во изведбата на следните дела:
Preludijum i fuga d-mol DTKII J.S Bach
Sonata op.14 br.2 – L.Van Bethoveen: Alegro: Andante:Scherzo
Etida op.25 br.12 F.Chopin
Rapsodija op.79 br.1 i br.2 J.Brahms
Balada op.47 br.3 F.Chopin