БИТ ФЕСТ 2011 "Хераклејски поетски свечености"

БИТ ФЕСТ 2011 "Хераклејски поетски свечености"

Оваа година по шестти пат културно случување кое достојно ја презентира заложбата на Општина Битола, за промоција на Битола како силен, креативен културен центар на Република Македонија.
 
“Хераклејски поетски свечености” е фестивал кој се одржува во рамките на БИТ ФЕСТ  за кој веќе се слуша и говори на Балканот и во Европа.  Фестивалот е меѓународна/балканска литературна средба на поетски светови.
Овие свечености и своето име го врзуваат за локацијата – Римски театар Хераклеја Линкестис.  На фестивалот  учествуваа 12 поети од странство, 20 поети од земјата и 15 млади поети од земјата.  Носечки учесници на манифестацијата беа Александар Навроцки, поет, критичар, уредник – Полска, Иво Фрбежар, Луција Ступица, Вања Стрле – Словенија, Димитар Христов, поет, драматург, преведувач, директор на КЦ, член на ДБП, Бугарија,како и гости од Црна Гора, Украина, Босна и Херцеговина, Србија, Романија, Албанија, Хрватска
На  манифестацијата  беа  доделени и награди според конкурсот за млади поети(ученици од РМ), 1 плакета на град-награда за најдобар странски поет, Хераклејска ЛИРА,прва награда за најдобра песна,мала хераклејска ЛИРА за најдобар млад поет.