БИТФЕСТ – ИЗЛОЖБА НА ИВАНЧО ТАЛЕВСКИ

БИТФЕСТ – ИЗЛОЖБА НА ИВАНЧО ТАЛЕВСКИ

Делата на Иванчо Талевски кои оваа недела ќе го исполнуваат изложбениот простор на културниот центар Магаза зборуваат за големата креативност на овој млад човек со исклучително големи успеси и успешно претставување на нашиот град и нашата земја во светот. Изложбата на Иванчо Талевски беше проследена со особен интерес.