БИТ ФЕСТ – Биди кабадаја – читај книга

БИТ ФЕСТ – Биди кабадаја – читај книга

Како дел од БИТ ФЕСТ, НУУБ „Св.Климент Охридски“ започнува со реализација на проектот „Биди кабадаја – читај книга“ кој ќе се реализира до 20 август 2012.