БИТ ФЕСТ – КОНЦЕРТ КЛАСИЧНА МУЗИКА ГОРЈАНА И ЦВЕТАН СТОЈАНОВСКИ

БИТ ФЕСТ – КОНЦЕРТ КЛАСИЧНА МУЗИКА ГОРЈАНА И ЦВЕТАН СТОЈАНОВСКИ

Во рамките на фестивалот присутните ќе може да уживаат и во концертот на класична музика на Горјана и Цветан Стојановски. Концертот кој е замислен како камерен концерт на глас и пијано во чија програма ќе бидат вброени дела од светската оперска литература, романси, лиид, канцони и слично ќе се одржи во Собата на клавирите во Заводот и музеј во Битола со почеток во 21 часот.