БИТ ФЕСТ -Изложба „Приказната продолжува“ на Етнокреатив ЈП & ПЈ

БИТ ФЕСТ -Изложба „Приказната продолжува“ на Етнокреатив ЈП & ПЈ

ПРИКАЗНАТА  ПРОДОЛЖУВА ДА СЕ РАСКАЖУВА ЗА ДА СТИГНЕ ДО НЕЗАБОРАВ

„СОЗДАВАЧКИОТ И КРЕАТИВЕН ВОЗНЕС НА МАКЕДОНСКАТА ВЕЗИЛКА ВТКАЕН НИЗ ВЕКОВНОТО ТВОРЕШТВО НИ ОСТАВИЛ ВО НАСЛЕДСТВО БОГАТСТВО СО ВОНВРЕМЕНСКА ЦИВИЛИЗАЦИСКА УБАВИНА И НЕПРОЦЕНЛИВА ВРЕДНОСТ.
ДЕН ЗА ДЕН , СО ИГЛАТА И КОНЕЦОТ ,  БОД ПО БОД,   СО  ПОДИГЛИЦА,  ЛОЗЕНО , ПОЛНЕЖ,  ПРАВО,  КРВЧИЊА,  ГРЕБЕНО, ГУСКИНИ ЗАБИ  ЈА ПРОДОЛЖУВАМЕ ПРИКАЗНАТА ЗА ЧЕКУТЧИНА,  ВРАПЧИНИ  НОГИ, МУШИЧКИ, ПЕТЛИЊА, КАПИНКИ,  КРУШКИ, САМАРКИ,  СЕКИРЧИНА, ПОЛТУШКИ, ШАШЛУПКИ,  ФУРКИ, ВИЈУЛКИ,  ВРТЕШКИ“