Концерт на „Езгија трио“

Концерт на „Езгија трио“

Концертот се одржа во прекрасниот простор на Културниот центар Магаза. Присутните битолчани и гостите од страна уживаа во исклучително добрата македонска чалгија.
Езгија трио е инструментално вокален чалгиски состав кој ја негува  македонската чалгија во својот музички израз.