БИТ ФЕСТ:КОНЦЕРТ НА МЕШАНИОТ И ЖЕНСКИОТ ХОР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ

БИТ ФЕСТ:КОНЦЕРТ НА МЕШАНИОТ И ЖЕНСКИОТ ХОР ПРИ КУД СТИВ НАУМОВ

Концертот на мешаниот и женскиот хор при КУД Стив Наумов кој се одржа во Завод и музеј со почеток во 20.30 часот понуди богата програма, а силни аплаузи ја исполнија концертната сала.

Мешан хор
1. Аве Марија – Јаков Аркадел
2. Херувимска – Стеван Мокрањац
3. 10 Руковет – Стеван Мокрањац
4. Как пајду – Руска народна песна
5. Рапсодија 2 – Тодор Скаловски
6. Момиче мало ѓаволо – Стефан Гајдов
7. Француска песна

Младински женски хор
1. Глорија – Ј. С. Баџ
2. Тебе појем – Стеван Мокрањац
3. Хвалите – Стеван Мокрањац
4. Сија хамбас – Црнечки спиритуал
5. Време за плачење – Реј Чарлс, аранжман. Александар Црвенковски
6. Мои пиленца – Гусеин Ли
7. Тиха ноќ – аранжман: Љубомир Трифуновски