ПОЕТСКО – МУЗИЧКА ВЕЧЕР НА БИТ ФЕСТ

ПОЕТСКО – МУЗИЧКА ВЕЧЕР НА БИТ ФЕСТ

На летната сцена на Тумбе кафе се одржи поетско-музичка вечер во организација на Универзитетскиот литературен клуб Дениција ПФБТ УКЛО. На настанот учествуваа поети од редовите на студентите и професорите на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, но и реномирани поети од Друштвото на писатели на Битола. Освен студентите-кант автори и проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова го збогати музичкото расположение на публиката.