БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА СОЛО ПЕЕЊЕ „ЧАВКОПУЛУ ОКСАНА“ – РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

БИТ ФЕСТ: КОНЦЕРТ НА СОЛО ПЕЕЊЕ „ЧАВКОПУЛУ ОКСАНА“ – РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА

Во концертната сала на Завод и Музеј се одржа концерт на соло пеење „Чавкопулу Оксана“. Дел од нејзиниот репертоар се: оперски партии, романси, главните партии од хорските композиции од композиторите Перголези, Хендл, Бах, Моцарт, Чиморозо, Миноти, Верди, Вагнер, Чајковски, Римски-Корсаков, Дебиси, исто така, композизиторите на Античката музика, како Скарлати, Албинони, Страдела, Калдара, Чести, Качини. Концертот е насловен како ,,Музичко патешествие во епохата на Барок“.