БИТ ФЕСТ: „СУВЕНИР“ – УЛИЧЕН ТЕАТАР ОД ИТАЛИЈА

БИТ ФЕСТ: „СУВЕНИР“ – УЛИЧЕН ТЕАТАР ОД ИТАЛИЈА

Уличниот театар од Италија на Плоштадот Магнолија создаде една исклучителна атмосфера на уметност и забава. Претставата „Сувенир“ и овојпат предизвика голем интерес кај битолската публика.