РИЗНИЦА НА ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ВКУСОВИ

РИЗНИЦА НА ВЕГЕТАРИЈАНСКИ ВКУСОВИ

Во организација на Здружението на граѓани Мали херои вчера се одржа настанот „Ризница на вегетаријанските вкусови.
Целта на овој проект е поголема информираност на граѓаните за последиците од нездравата исхрана по нивното здравје, подигнување на свеста за условите во кои се одгледуваат животните и начините за внесување на позитивна промена преку исхраната и тоа преку македоски специјалитети.
Во рамките на вчерашните активности беа подготвени вкусни специјалитети од здрава храна.