БИТ ФЕСТ „БИТОЛСКА НАРОДНА ВРТЕЛЕШКА“

БИТ ФЕСТ „БИТОЛСКА НАРОДНА ВРТЕЛЕШКА“

Еднодневно претставување и подучување за ора преку директно комуницирање со инструктори за народни игри, со цел поголемо доближување на ова знаење до сите генерации. На плоштадот “ Магнолија “ се играа и изучуваа народните ора од битолскиот регион, а на крај на манифестацијата, се одржа општонародна веселба, каде сите присутни сограѓани и иселеници имаа можност со професионалните играорци да играат и пеат.