БИТ ФЕСТ: ПОЕТСКО-МУЗИЧКА ВЕЧЕР

БИТ ФЕСТ: ПОЕТСКО-МУЗИЧКА ВЕЧЕР

Во КЦ Магаза се одржa поетско-музичка вечер со наслов Збор во зборот во организација на Универзитетскиот литературен клуб Дениција ПФБТ УКЛО. На настанот учествуваа поети од редовите на студентите и професорите на Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола, но и реномирани поети од Битолскиот книжевен круг и пошироко. Музичкиот дел бeше во реализација на проф. м-р Мери Кафкалеска Стоилкова, пијано и Димитар Михајловски, виолина.