БИТ ФЕСТ:БАЛКАНСКА КОЛОНИЈА НА РАКОТВОРБИ „АСТЕРИОН ГАЛЕРИ“

БИТ ФЕСТ:БАЛКАНСКА КОЛОНИЈА НА РАКОТВОРБИ „АСТЕРИОН ГАЛЕРИ“

Во рамките на балканската колонија на ракотворби „Астерион Галери“ се одржа едукативна работилница „Значење на сувенирите“, „Градски елементи на ракотворењето“, изработка на сувенири со градските мотиви, музичко – поетска вечер „Поетско тихување“ и голем број други активности.