БИТ ФЕСТ 2009 –НУЦК АЦО ШОПИВ ТЕАТАР ОД ШТИП-„БЕГАЛКА“