БИТ ФЕСТ 2010 – „ЛОКУМ ФЕСТ“ ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИЈАТА И МУЗИКАТА

БИТ ФЕСТ 2010 – „ЛОКУМ ФЕСТ“ ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИЈАТА И МУЗИКАТА

Последната вечер посветена на македонскиот ориент за кој придонесоа Јаков Дренковски  и „Ориентал бенд“.
Продолжи саемот на автентични ракотворби инспирирани од македонската традиција со гости од повеќе градови на РМ во организација на ЗУР Македонски ракотворби.