БИТ ФЕСТ 2010 –ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ПОЕТСКИ СИНТЕЗИ“

БИТ ФЕСТ 2010 –ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ПОЕТСКИ СИНТЕЗИ“

Втората вечер од поетскиот фестивал се одржа во НУУБ „Св. Климент Охридски“ и беше поетски симпозиум на тема „Метафората и синтезијата во современата поезија“ за која говореа повеќе познати поети : проф. Владимир Мартиновски,  Јован Дамјановски, Вера С. Антиќ.