БИТ ФЕСТ 2010 –ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ПОЕТСКИ СИНТЕЗИ“

БИТ ФЕСТ 2010 –ПОЕТСКИ ФЕСТИВАЛ „ПОЕТСКИ СИНТЕЗИ“

Фестивалот на поетите во организација на  здружението „Нова“ се одржа два дена од кои првиот беше поетски митинг на кој читаа 13 поети од цела држава. На почетокот беше прочитана синтеза на македонското поетско писмо 19-21 век..