БИТ ФЕСТ 2010 – ПОЕТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПОЕТИТЕ ПЕАТ ЗА БИТОЛА“

БИТ ФЕСТ 2010 – ПОЕТСКА МАНИФЕСТАЦИЈА „ПОЕТИТЕ ПЕАТ ЗА БИТОЛА“

Во организација на НУУБ „Св.Климент Охридски “ се организира поетска манифестација „Поетите пеат за Битола“.