БИТ ФЕСТ 2009 – АНСАМБАЛ ЗА ФОЛКЛОР „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

БИТ ФЕСТ 2009 – АНСАМБАЛ ЗА ФОЛКЛОР „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

 

   Пред преполнетата сала на Центарот за култура  играорците на “Гоце Делчев” покажаа одлични кореографии, а настапите на сите категории на играорци предизвикаа големи и долотрајни аплаузи.