АКЦИЈА- ЧИТЕЊЕ НА РЕКАТА ДРАГОР И ЦРНА РЕКА

АКЦИЈА- ЧИТЕЊЕ НА РЕКАТА ДРАГОР И ЦРНА РЕКА

 

   По иницијатива на Владата на РМ а во соработка со локалната самоуправа и јавните претпријатија започна акцијата за чистење на реките во Македонија.
Во акцијата во Битола се вклучени ЈП „Нискоградба”, „Комуналец”и „Водостопанство Пелагонија” кои ќе работат на чистење на реката Драгор и Црна река. Акцијата започна од кај железничкиот мост кај населбата Кланица.