БИТОЛА НОВА СВЕТСКА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ВЕНЧАВКИ

БИТОЛА НОВА СВЕТСКА ДЕСТИНАЦИЈА ЗА ВЕНЧАВКИ

Во Центарот за унапредување на туризмот беше промовиран пропаганден материјал за кампањата за проектот  „Битола нова светска дестинација за венчавки“. Со поддршка на Општината и Градоначалникот Талески се издадени македонско/англиски разгледници за Битола кои промовираат автентични локации со стара архитектура, модерни објекти, природни убавини во градот и околината во сите сезони.
Исто така е изработен и краток промотивен филм за Битола. Проектот е поддржан и од Центарот за унапредување на туризмот кој овој пропаганден  материјал ќе го промовира во странство при учеството на саеми.
 Целта на проектот  е привлекување на туристи во Битола а со тоа и економски развој на градот.