ОТВОРЕН КОНЗУЛАТ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО БИТОЛА

ОТВОРЕН КОНЗУЛАТ НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА ВО БИТОЛА


Во рамките на четвртоноемвриската програма, во општина Битола беше отворен Почесниот Конзулат на Република Босна и Херцеговина, а за почесен конзул е назначена Билјана Дамјановска Јанчевска. Конзулатот е лоциран на ул.Широк Сокак бр.91.