ФОРМИРАН ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

ФОРМИРАН ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ НА ПЕЛАГОНИСКИОТ ПЛАНСКИ РЕГИОН

   Советот на Градоначалници на Пелагонискиот плански регион донесоа одлука за формирање на Центар за развој на Пелагонискиот регион со седиште во Битола. Центарот ќе работи на развој на регионот преку реализација на проекти.