ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА ЛОБИРАЊЕ ВО МНД

ОТВОРЕН ЦЕНТАР ЗА ЛОБИРАЊЕ ВО МНД

По повод 50 години од постоењето на Македонското научно друштво се отвори Центар за лобирање чии раководител е Маријан Танушевски.
На отварањето присуствуваше и Градоначалникот Талески кој воедно и дава поддршка за отварање на овој центар.
Деновиве ќе се реализира  курс за околу стотина слушатели од бизнис секотрот, локалната самоуправа, политиката, невладиниот сектор, банките, комуналните претпријатија.