ЧЕСТВУВАЊЕ ПРЕД СПОМЕН ПЛОЧАТА НА НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА УДРАНА БРИГАДА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

ЧЕСТВУВАЊЕ ПРЕД СПОМЕН ПЛОЧАТА НА НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНА УДРАНА БРИГАДА ОД ЕГЕЈСКИОТ ДЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

Градоначалникот Талески и претставници на Здружението на македонците од егејскиот дел на Македонија положија свежо цвеќе пред спомен плочата на Првата народно ослободителна удрана бригада  од егејскиот дел на Македонија. На местото на плочата во далечната 1944 год. од Леринско-костурската народноослободителна бригада, воденско-македонскиот батаљон и дел од бригадата на Гоце Делчев е формирана Првата НОУБ од егејскиот дел на Македонија.