Со пролетната Акција НЕКА БИДЕ ЧИСТО -ПРОЛЕТ 2007 ќе се исчистат 38 диви депонии

Со пролетната Акција НЕКА БИДЕ ЧИСТО -ПРОЛЕТ 2007 ќе се исчистат 38 диви депонии

   Со пролетната Акција НЕКА БИДЕ ЧИСТО -ПРОЛЕТ 2007  ќе се исчистат 38 диви депонии низ пошироката околина во Битола.Планот на работа предвидува динамика на чистење од две до три депонии дневно на чие расчистување координирано работат Јавните претпријатија од градот.За само два дена од почетокот на Акцијата се исчистени пет депонии од градежен шут и отпад, и тоа кај: месноста Мал Париз ( нас.Јани Маале), кај Интернатот на ул.Едвард Кардељ, кај новите гробишта Св.Недела, пред влезот на Муслиманските гробишта, пред влезот на Еврејските гробишта.