Засадени садници по повод Денот на пролетта 21 МАРТ

Засадени садници по повод Денот на пролетта 21 МАРТ

 

   По повод Денот на пролетта 21 МАРТ, Градоначалникот Владимир Талески, Претседателот на Советот Лилјана Кузмановска и сите советници на Советот на Општина Битола засадија, садници-борчиња, со што ја потенцираа потребата од активна грижа на сите граѓани за зачувување на животната средина.  Младите дрвца се засадени покрај патот кон Брусничка населба.