АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАФИТИ

АКЦИЈА ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ГРАФИТИ

Во организација на ЗЕЛС се организираше акција за чистење на графити  и во нашиот град. Со акцијата беа опфатени 35 локации а работите ги изведуваше ЈП Нискоградба.