ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 100 ГОД. ПОСТОЕЊЕ НА ЦРВЕН КРСТ БИТОЛА

ПРОСЛАВА ПО ПОВОД 100 ГОД. ПОСТОЕЊЕ НА ЦРВЕН КРСТ БИТОЛА

На свечен начин беше прославено 100 год. постоење на Црвениот крст од Битола каде на најхуманите граѓани им беа доделени признанија.
Присутните ги поздрави Градоначалникот Талески кој го изрази своето големо задоволство од досегашната успешна работа на оваа хуманитарна организација.
Исто така беше промовирана монографијата „ Еден век Црвен крст во Битола“ од проф.д-р Александар Стерјовски.