100 години од Црвен крст Битола – Електро концерт„Empire of rhythm“(Ракоментно игралиште )