ЛЕТЕН КАМП НА ЦРВЕН КРСТ

ЛЕТЕН КАМП НА ЦРВЕН КРСТ

Во знакот на својот јубилеј и 100-те активности по повод 100 годишното постоење на битолскиот Црвен крст, во Буковскиот манастир се одржа третиот летен камп со гости од неколку држави.Минатогодишниот во подпелистерско Магарево беше на тема прифаќење на повредени од масовни елементарни непогоди.
Општина Битола го поддржа овој камп со цел тој да стане традиционален.
Кампот предвидено е да трае неколку денови.