СВЕЖО ЦВЕЌЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ, НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

СВЕЖО ЦВЕЌЕ НА СПОМЕНИЦИТЕ НА ПАДНАТИТЕ БОРЦИ ОД ИЛИНДЕНСКОТО ВОСТАНИЕ, НОВ И РЕВОЛУЦИЈАТА ПО ПОВОД ДЕНОТ НА НЕЗАВИСНОСТА

По повод Денот на независноста, Градоначалникот на Општина Битола Владимир Талески и Претседателката на Советот на Општина Битола Лилјана Кузмановска положија букети свежи цвеќиња на спомениците на паднатите борци од Илинденското востание, НОВ и Револуцијата.