ПОТПИШАНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ФЕР И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОРИ

ПОТПИШАНА ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА ФЕР И ДЕМОКРАТСКИ ИЗБОРИ

 

   Градоначалникот Талески со претставници на политичките партии и во присуство на OSCE,  се потпиша декларација за фер и демократски парламентарни избори 2011.