ОТВОРЕНА ГРАДИНКА ВО БРУСНИЧКА НАСЕЛБА

ОТВОРЕНА ГРАДИНКА ВО БРУСНИЧКА НАСЕЛБА

 

   Во присуство на Градоначалникот Талески , претседателката на Совет Лилјана Кузмановска, членови на Советот, претставници на локални институции се отвори нова градинка во Брусничка населба . Градинката е во рамките на централната градинка „Мајски цвет“ Битола и во целост ќе ги задоволи потребите на оваа населба.