ДЕН НА КУЛТУРАТА

ДЕН НА КУЛТУРАТА

 

   Во организација на Општина Битола, националните установи од областа на културата и здруженија на граѓани традиционално се организира Ден на културата со богата културно уметничка програма.