СОБРАНИЕ НА ОСНОВАЧИ НА ФОНДАЦИЈАТА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

СОБРАНИЕ НА ОСНОВАЧИ НА ФОНДАЦИЈАТА ПЕЛАГОНИЈА-ПРЕДА

 

   На вчерашната Седница  на Собранието на основачи во хотел Епинал на која присуствуваа сите Градоначалници од Пелагонискиот регион се разговараше за
tековните активности на фондацијата и беа верификувани членовите на Управниот одбор. Исто така беше презентиран  Акциониот план 2009-2010 и буџетот за реализација на истиот.За  претседавач на седницата беше избран Градоначалникот на Битола Владимир Талески.