ОСМА ПО РЕД АКЦИЈА ДЕН НА ДРВОТО ЗАСАДИЈА СВОЈАТА ИДНИНА“

ОСМА ПО РЕД АКЦИЈА ДЕН НА ДРВОТО ЗАСАДИЈА СВОЈАТА ИДНИНА“

Битолчани и овај пат масовно ја посетија акцијата Ден на дрвото – засадија својата иднина  на која се засадија 20 хектари бел и црн бор и костен.
На акцијата учествуваа  Градоначалникот Талески, министерот Иво Ивановски, Ректорот Жоглев..
Во рамките  на есенската акција “Ден на дрвото”,  кој се одржи под слоганот  „Садиме денес-пишуваме и праќаме писмо на мирот”. Покрај засадувањето на дрвја на голите површини  во оваа акција учесниците се потпишуваа и на книгата за мирот, која ќе  биде испратена до Обединетите нации.