ОПШТИНА БИТОЛА НА САЕМОТ НА ОПШТИНИТЕ ЗЕЛС ЕКСПО 2011

ОПШТИНА БИТОЛА НА САЕМОТ НА ОПШТИНИТЕ ЗЕЛС ЕКСПО 2011

Општина Битола и оваа година зеде учество на Саемот на општините Зелс Експо  и ја презентира својата општина преку своите достигнувања во изминатиот период од повеќе области економија, култура и традиција, туризам и сл.
На саемот беше презентирана и Старегијата за соработка на Општина Битола со грашанскиот сектор 2012-2015.