ПРВО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА НА ДОМАШЕН ИНВЕСТИТОР ВО ИЗ „ЖАБЕНИ“

ПРВО ОДОБРЕНИЕ ЗА ГРАДБА НА ДОМАШЕН ИНВЕСТИТОР ВО ИЗ „ЖАБЕНИ“

      Градоначалникот Талески му го предаде  второто одобрение за градба за ИМВ “Велковски“, за градба на објект во индустриската зона “Жабени“. ИМВ Велковски во Жабени која е Г2 од втор градежен објект, односно објект наменет за индустрија.
     Ова е прво одобрение за градба на домашен инвеститор со што се исполнија заложбите на општината за инвестиции во зоната. Покрај поволноста за  ослободување од комуналии општината помага и во вадењето на документација за добивање на одобрение за градба.
Ова е мотив повеќе за идните инвеститори во Општина Битола.