ДЕН НА КУЛТУРАТА ВО РМ

ДЕН НА КУЛТУРАТА ВО РМ

 

   Оваа година во Битола по втор пат се одржа манифестацијата ДЕН НА КУЛТУРАТА во организанизација на Министерството за култура и Општина Битола. Целта на оваа еднодневна манифестацуија е културата да се донесе поблиску го граѓаните. Во таа насока почнувајќи од 10 часот наутро па се до 22 часот вечерта се одрќа  повеќе културно-уметнички насатни од кои повечето на отворен простор. Меѓу останатото во програмата место најдоа и рок хепенинг, ликовни изложби, концерти на класична музика , театарска претсава, работилници за везење, плетење, копаничарство, настап на културно-уметнички друштва  и сл. Градоначалникот на Битола, Владимир Талески ја отвори излочбата на копаничарски дела  која ќе биде отворена до 20 јуни во Магазата.