Истражување за вработување во РМ

Истражување за вработување во РМ

 

   Светската банка и Министерството за финансии од 2003 работеа на проектот за вработување во Македонија кој го презентираа и пред битолските бизнисмени.Проектот го презентира др.Билјана Ангелова во присуство на Градоначалникот Владимир Талески како и пред Одделението за локален развој при Општина Битола. Целта на проектот е да се обезбеди подобар дијалог меѓу лиокалните авторитети и бизнис секторот а со цел да се подобрат комуналните и и инфраструктурните услуги. Истражувањето опфати 100 мали и средни фирми врз кои се сондираа потеребите од кадри и нивните квалификации.